LogoRolfstone

Rolfstone Nova

Connecting

 1. Remove the Rolfstone Nova out of the Bluetooth list of the device
 2. Turn off the Bluetooth on the device
 3. Haal beide oordopjes uit de oplaadcase
 4. Houd beide oordopjes 4 tot 5 seconden ingedrukt om deze uit te zetten, u hoort een aflopende toon
 5. Now that the earbuds are turned off we can reset them
 6. Pak het linker oordopje en houd de knop ruim 8 tot 10 seconden ingedrukt. Gedurende het ingedrukt houden hoort u eerst een oplopende toon en later een reset toon. Doe hetzelfde voor het rechter oordopje.
 7. The earbuds will turn off automatically, place them back in the charging case
 8. Haal ze er vervolgens weer uit. De oordopjes zijn nu gereset en kunnen weer met uw afspeelapparaat verbonden worden.
 1. Place both earbuds in the charging case
 2. Get both earbuds out of the charging case
 3. Both earbuds will automatically turn on (rising tone) and connect with each other
 4. Turn on the Bluetooth on your device
 5. Select the Rolfstone Nova, they are now ready to use!
 1. Make sure that the Bluetooth is activated on the device that you have once connected the earbuds to
 2. Get both earbuds out of the charging case
 3. Both earbuds will automatically turn on (rising tone) and connect with each other
 4. The Rolfstone Nova will now automatically connect to your Bluetooth device!

There are two ways to turn off the Rolfstone Nova:

 1. Place both earbuds in the charging case
 2. Or
 3. Press and hold the button of 1 of the earbuds for 3 seconds.

Charging

 • Place both earbuds in the charging case
 • There a red light on the front of the charging case for each earbud
 • When a red light is on means that that earbud is being charged
 • Sometimes one of the earbuds will take a bit longer to charge then the other, so it is possible that one red light will stay on longer than the other
 • When the right lights are turned off means that the earbuds are charged
 • When the batteries of the earbuds are empty and you place them in the charging case but the lights in the front are not turning on means that the charging case is empty
 • It takes approximately 50 minutes to fully charge the charging case.
 • When you charge the charging case via a USB cable and the red light on the back of the case is turned off means that the charging case is fully charged.
 • When the red light on the back of the charging case is blinking means that the charging case is being charged. Wanneer het lichtje aan de achterkant van de oplaadcase knippert is deze aan het opladen.

Instruction manual

Rolfstone Neo

Connecting

 1. Verwijder de Rolfstone Neo uit de Bluetooth lijst op het afspeelapparaat
 2. Zet de Bluetooth uit en aan op het afspeelapparaat
 3. Plaats beide oordopjes in de oplaadcase
 4. Plaats beide oordopjes in de oplaadcase
 5. Pak het rechter oordopje en houd de knop 4 tot 5 seconden ingedrukt, u hoort een aflopende toon. Doe hetzelfde voor het linker oordopje
 6. Pak eerst het rechter oordopje en houd de knop ruim 8 tot 10 seconden ingedrukt. Gedurende het ingedrukt houden hoort u eerst een oplopende toon en later resetting. Doe hetzelfde voor het linker oordopje.
 7. De oordopjes gaan automatisch weer uit, plaats beide terug in de oplaadcase
 8. Haal ze er vervolgens weer uit. De oordopjes zijn nu gereset en kunnen weer met uw afspeelapparaat verbonden worden.
 1. Plaats beide oordopjes in de oplaadcase en sluit de oplaadcase.
 2. Get both earbuds out of the charging case
 3. Both earbuds will automatically turn on (rising tone) and connect with each other
 4. Turn on the Bluetooth on your device
 5. Wacht tot Rolfstone Neo verschijnt en selecteer deze. De oordopjes zijn klaar voor gebruik.
 1. Make sure that the Bluetooth is activated on the device that you have once connected the earbuds to
 2. Get both earbuds out of the charging case
 3. Both earbuds will automatically turn on (rising tone) and connect with each other
 4. The Rolfstone Nova will now automatically connect to your Bluetooth device!

There are two ways to turn off the Rolfstone Nova:

 1. Place both earbuds in the charging case
 2. Or
 3. Houd het knopje van een van de oordopjes voor 4-5 seconden ingedrukt.
Tip! Wanneer de oplaadcase leeg is dan zullen de oordopjes niet automatisch uitgaan bij het terugplaatsen.

Charging

 • Plaats beide oordopjes in de oplaadcase
 • Op beide oordopjes zit een lampje. Branden deze rood dan laden de oordopjes op
 • Wanneer de rode lichtjes branden betekent het dat dit oordopje wordt opgeladen
 • Sometimes one of the earbuds will take a bit longer to charge then the other, so it is possible that one red light will stay on longer than the other
 • Zodra het lichtje wit brandt betekent het dat je oordopje is volgeladen
 • Wanneer de oordopjes leeg zijn en deze in de oplaadcase worden geplaatst maar de lichtjes gaan niet branden betekent het dat de oplaadcase leeg is
Tip! Hou de oplaadpunten in de oplaadcase en op de oordopjes schoon. Dit kan je voorzichtig schoon maken met een licht vochtig doekjes.
 • Het duurt ongeveer 60 minuten voordat de oplaadcase volledig is opgeladen.
Aan de voorkant van de oplaadcase is de batterijstatus zichtbaar met 4 witte lampjes.
 • 4 lampjes = 100%
 • 3 lampjes = 75%
 • 2 lampjes = 50%
 • 1 lampjes = 25%
De oplaadcase is vol als de 4 witte lampjes branden en niet meer knipperen.

Instruction manual

Contact


info@rolfstone.com
Whatsapp:
+31 6 83993993
Whatsapp:
+31 6 83993993
Expect an answer during office hours.